Colegio Esclavas Benirredrà

Agraïr-te el teu excel.lent treball, tota la documentació facilitada ha sigut de gran ajuda per a comprendre millor la forma de redactar un projecte i ens ha servit per a centrar l’atenció en els punts més importants. Estic molt agraït també per tots els consells que ens vas donar en les sessions pressencials i que, sens dubte, han sigut punts diferenciadors tal i com han comentat alguns avaluadors. Per últim, agraïr-te tot el teu esforc, suport i dedicació, durant el curs donava molta seguretat tindre davant a una personada tan experimentada com tu.